En arbeidsavtale skal skape forutsigbarhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette bør arbeidsavtalen din inneholde!

Dette bør stå i arbeidskontrakten til sommerjobben

Det er viktig å vite hva du skal forvente av en arbeidsavtale, også om det «bare» er en sommerjobb. Arbeidskontrakten skal inneholde hva du og arbeidsgiver har blitt enig om, og du har krav på en slik avtale. Hvis du ender opp med å slutte i en jobb hvor du ikke hadde kontrakt, kan det bli problemer med å få utbetalt riktig lønn for perioden du jobbet. Avtalen er til for å skape forutsigbarhet mellom både arbeidstaker og arbeidsgiver. Slik blir det lettere å løse en eventuell konflikt som kan oppstå. Avtalen er bindende og det er viktig at du leser gjennom og forstår alt som står der.

Dette skal arbeidskontrakten din inneholde:

 

1. Hvem du jobber for
2. Hvor lenge du skal jobbe; dato på start og slutt, samt krav på pause
3. Adressen hvor du jobber
4. Stillingen din, og hva den innebærer
5. Lønn, tillegg og tidspunkt for utbetaling. Dersom lønnen er regulert av tariffavtaler skal dette bli opplyst om.
6. Hvis du har prøvetid, må det stå hvor lenge den varer (maks 6 måneder)
7. Oppsigelsestid
8. Rett til feriepenger i tillegg til lønnen
9. Eventuelle tariffavtaler som bestemmer arbeidsforholdet

Du er beskyttet av arbeidsmiljøloven dersom du har skrevet under på vilkår som er i konflikt med loven.  Ditt arbeidsforhold er også regulert av denne loven hvis det ikke finnes en arbeidsavtale.

 

Dette bør stå i arbeidskontrakten til sommerjobben 

 

Vi har også laget en liste med 10 harde fakta du bør vite i møte med arbeidslivet. Se listen her!

)