Annonsering

Som fordelspartner har du mulighet til å øke eksponeringen av ditt merke/produkt på tvers av en rekke plattformer.

Online - globalt:

Som fordelspartner vil du bli promotert på ISICs globale plattformer hvilket innebærer egen ISIC app og ISICs hjemmeside (isic.org). På denne måten vil du nå ut til alle studenter med ISIC studentbevis i hele verden. 

Online – lokalt:

Som et tillegg til den globale promoteringen tilbyr vi våre samarbeidspartnere muligheten til å styrke deres lokale ekspnonering for å øke salg og trafikk via lokale plattformer. Siden det er vårt ansvar og promotere ISIC på tvers av våre 6 markeder (Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island og Nederland) har vi muligheten til å tilby lokal eksponering i alle disse markedene.

Offline:

ISIC Norge kan også tilby noen utvalgte partnere deltakelse på en rekke årlige aktiviteter.

Eventer

Vi kommer gjerne på skolebesøk og forteller om studentbeviset derom dette er ønskelig. I løpet av året forsøker vi også og besøke noen større campus ifm. studiestart.

ISIC brosjyre

ISIC brosjyren distribueres som en del av alle våre offline aktiviteter på tvers av alle markeder.

Som samarbeidspartner har du mulighet til å delta på disse aktivitetene.

 

Vennligst ta kontakt for mer informasjon: [email protected]