Trenger du rettshjelp? Få gratis bistand gjennom Juss-buss.

Juss-buss; et rettshjelpstiltak

Juss-buss er en gratis rettshjelpsorganisasjon drevet av juss studenter fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Tiltaket startet i 1971 som et forskningsprosjekt, men da det viste seg å være et stort behov for tilgjengelig juridisk rådgivning fortsatte driften. Juss-buss tilbyr rettshjelp i enkeltsaker og tar imot forespørsler per telefon eller ved personlig oppmøte. I tillegg til enkeltsaker jobber Juss-buss rettspolitisk innenfor spesialiserte felt. Det betyr at de gjennom uttalelser i media i forbindelse med nye lover og lignende forsøker å endre rettstilstanden til sine klientgrupper der de mener den ikke er tilfredstillende. Rettsområder som kan bistås med er blant annet arbeidsrett, fengselsrett, husleierett, gjeldsrett, sosialrett, utlendingrett og trygderett. En mer detaljert oversikt kan du finne på www.jussbuss.no. Dersom ditt spørsmål ikke faller innenfor et av disse områdene, vil juss-buss fremdeles prøve å hjelpe med å henvise deg til rett sted. Saksbehandlingstiden varierer, men tar vanligvis rundt to uker. Juss-buss organisasjonen mener at tilbudet om fri rettshjelp er for begrenset både innen saksområder og inntektsgrenser, dermed ønsker tiltaket å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for folk flest.

Trenger du rettslig hjelp som student tar jussbuss imot nye henvendelser hver mandag fra 17.00 til 20.00 og hver tirsdag fra kl. 10.00 til 15.00. «Nye henvendelser» vil si korte spørsmål til større saker. 

Du kan henvende deg på tlf: 22 84 29 00 eller faks: 22 84 29 01. Personlig oppmøte er ved Juss-buss kontorene i Skippergata 23, kun et kvartal fra Jernbanetorget sentralt i Oslo. Se kart her. Juridiske spørsmål på epost vil ikke bli besvart.

Ønsker du å lese mer om Juss-buss kan du gå innom deres hjemmesider www.jussbuss.no

 

Juss-buss; et rettshjelpstiltak

 

 

)