ISIC endorsements

Opp igjennom årene har ISIC blitt anbefalt og støttet av universiteter, akademiske institusjoner, studentorganisasjoner, nasjonale myndigheter, utdanningsdepartementer og finansielle institusjoner fra hele verden.

Allerede i 1968 ble ISIC anbefalt av UNESCO, senere gikk også Europarådets kulturavdeling og Det andiske fellesskap (CAN) ut med sin offisielle støtte til ISIC.

I dag støttes ISIC av hundretalls organisasjoner jorden rundt, både nasjonalt og internasjonalt. Under kan du se et utvalg av de offisielle astøtteerklæringnee vi har mottatt:

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Canadian Federation of Students
Erasmus Student Network (ESN)