Vilkår og regler

Krav til kjøp av ISIC-kort

Kjøp av ISIC-kort krever at du er en fulltidsstudent med over 15 timer i uken og over 12 år. For at kortet skal være gyldig krever det også et godkjent passbilde av deg. 

Gyldighet

ISIC-kortet er alltid gyldig i 12 måneder fra den dagen du kjøper det, uavhengig av når på året det er kjøpt. Det er personlig og gyldig ut måneden som står printet på kortet ditt.

Disclaimer

De forholdene som her er beskrevet gir ingen andre rettigheter enn det som er beskrevet i ISICs betingelser under kundeservice. ISIC er fritatt fra ansvar for konsekvenser av manglende oppfyllelse av levering eller hvis feilen ble forårsaket av forhold utenfor ISICs kontroll, inkludert brann, streik og lockout. ISIC-kortet kan ikke bli refundert, selv før det er tatt i bruk.

Avbestilling

Det er ikke mulig å angre kjøp av ISIC-kort, med mindre dette skjer før bildet og eller relevant studiedokumentasjon er lastet opp. 

Svindel / Juks

Juks med navn, fødselsdato, bilde, studiested etc. vil bil sett på som svindel og rapportert til politiet som dokumentforfalskning. ISIC-kortet vil naturligvis også bli kansellert.

Kjøpserklæring

Søkeren bekrefter at han/hun har lest og forstått regler og krav for kjøp av et ISIC-kort og at informasjon gitt i hans/hennes søknaden er komplett, riktig og sannferdig.

Søkeren gir tillatelse til at utstederen kan kontakte relevante myndigheter og skole/universitet for å kontrollere sannferdighet av dataene.

ISIC kortet kan og vil bli kansellert uten forvarsel av ISIC kortutsteder, hvis det viser seg at opplysningene er feilaktige, unøyaktig eller falske, uten mulighet for refusjon.

Fordeler, produkter eller tjenester som oppnås med et ISIC-kort eller et midlertidig ISIC kortnummer som senere blir kansellert kan bli kansellert, og vil ikke være kvalifisert for refusjon. ISIC kortutsteder og/eller fordels-/produkt-/ tjenesteleverandør kan kreve  erstatning fra kortinnhaver, dersom fordelen/produktet/tjenesten ble feilaktig innhentet.

Enhver falsk fremstilling eller oppgitt feilinformasjon i en søknad kan og vil føre til at søkeren blir forfulgt for feilaktig fremstilling av ett eller flere av følgende:

  • ISIC Association
  • ISIC-kortet utstedende myndighet i landet
  • Den utdanningsinstitusjon detaljert i en falsk applikasjon
  • ISIC kortbaserte og tjenesteleverandører

I tillegg vil søkeren bli henvist til relevante myndigheter, og kan bli gjenstand for offentlig påtale i henhold til lovgivningen i det aktuelle landet.

Jeg som kortholder sier meg enig i at informasjonen kan lagres av ISIC og av International Association Services, som datterselskap av International Student Identity Card Association, og brukes til verifisering ved bruk av tjenester som krever ISIC-kortet som et kvalifisert dokument. Alle kortholdere har rett til å få tilgang til og rette opp informasjon, enten direkte gjennom IAS eller ved å kontakte ISIC.

Hvis du vil hente inn samtykket fra kjøpserklæringen, kan du motta det ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema eller sende et brev til ISIC Norge, Kirkegata 32, 0153 Oslo, Norge.