Lurer du på hva du bør se etter i en leiekontrakt? Se mer her!

Hva inneholder en leiekontrakt for studenter?

Det kan være en utfordring å bo i kollektiv, men valg av riktig leiekontrakt kan beskytte deg mot noen av dem. Flytter du inn i et bofellesskap vil det gi deg et rikere sosialt samvær og bedre økonomiske forutsetninger. Det er fremdeles viktig å passe på at bosituasjonen i kollektivet ikke leder til kjedelige konflikter verken med utleier eller dine samboere.

Her har vi laget en liste med tre måter du kan sikre deg selv på før konflikten oppstår.

1.  Ansvaret for fellesskapet står på en av leietakerne

Hva inneholder en leiekontrakt for studenter - Ansvaret for fellesskapet sår på en av leietakerne

Utleieren kan gjerne ønske at når det er flere under samme tak i et kollektiv, å ha en kontaktperson med ansvaret. Dette gjør kontakt både for leietaker og utleier lettere. Det er viktig å huske på at som kontaktperson har du ansvaret for innbetaling av husleie og å kommunisere feil eller mangler ved boligen. Ansvaret vil selvfølgelig variere ut ifra leiekontrakten, og det er viktig å tenke gjennom hvor mye ansvar du er villig til å ta på deg.

Tar du på deg ansvaret er ikke risikoen for en mislykket behandling av kontrakten like stor som hvis dere velger individuelle kontrakter. Har du hovedansvaret kan du videre inngå kontrakter med hver enkelt av dine samboere. Da kan dere opprette separate depositumskontoer for hver leietaker, med deg selv som utleier. Dermed har du rett til å trekke husleie av dine samboere om noen skulle unnlate å betale. Dette blir en sikring i tilfelle noen viser seg å være vanskelige. Denne måten fungerer som en form for framleie, dermed kan du også spesifisere kortere oppsigelsestid enn de vanlige tre månedene på grunn av tett boform.

 

2. Felles kontrakt for alle leietakere

Hva inneholder en leiekontrakt for studenter - Felles kontrakt for alle leietakere

Dersom ingen skulle ønske å stille som ansvarlig for kollektivet kan det være bedre med en delt kontrakt. Da vil alle beboerne være like ansvarlig for leie og vedlikehold. Hvis en av beboerne ikke betaler leien, kan utleier kreve denne av de andre, og de kan sa søke erstatning av personen som har unnlatt å betale. Dette kan være en ulempe for bofelleskapet hvis dere har en betalingsudyktig samboer, men en felles kontrakt gir trygghet for utleier.

 

3. Kontrakt med utleier for hver enkel leietaker

Hva inneholder en leiekontrakt for studenter - Kontrakt med utleier for hver enkel leietaker

Er det for komplisert at en person står som ansvarlig eller at alle gjør det, kan det benyttes individuelle kontrakter. Da skal din del av depositumet stå på en separat konto, og du har krav på eventuelle renter fra denne kontoen etter endt leieavtale.

Dette er den typen leiekontrakt med mest arbeid involvert, og husleier har ansvaret for at hver enkel leietaker oppfyller forpliktelsene. Denne måten er en fordel for leietakere som opplever konflikt i bofelleskapet, men det kan være tungvint for utleier hvis det kontinuerlig er utskifting av leietakere.

 

Varighet på kontrakt

Det finnes to typer leiekontrakter, tidsbestemt og løpende. Tidsbestemte kontrakter har en satt dato for oppsigelse, og opphører av seg selv etter at leieperioden er ferdig. Løpende kontrakter må sier opp av en av partene. En mellomform er tidsbestemte kontrakter som allikevel kan sies opp under leieperioden. Tidsbestemte kontrakter kan være vanskelige for studenter. Dette vil si at du under normale omstendigheter ikke kan si opp leieavtalen før tiden en løpt ut, som kan være opp til tre år.

Velger du en tidsbestemt kontrakt vil den løpe til du sier opp. Utleier trenger en saklig grunn for utkastelse. Når du sier opp kontrakten er det viktig å huske på at både husleie og depositum er bundet under oppsigelsestiden, derfor er det lurt å planlegge oppsigelsen nøye slik at du ikke behøver å betale leie for både leiligheten du flytter ut av og den nye du flytter inn i samtidig.

 

Kontrakten må leses nøye!

Uansett hvilken kontrakt du velger, er det viktig å sette seg godt inn i hva du takker ja til. Hva slags ansvar har du overfor bofelleskapet? Hvilket ansvar innebærer kontrakten for deg som privatperson? Er det ditt ansvar å finne noen til å flytte inn etter deg, eller det er de gjenværende beboernes ansvar? Hva slags ansvar har utleier?

 

Det kan bli mange spørsmål, og problematiske situasjoner unngås ved å sette seg inn i leiekontrakten og ditt ansvar som leietaker før du signerer og flytter inn. Slik sikrer du deg økonomisk trygghet og økt trivsel etter innflytting. Lyst til å lese mer om hva det innebærer å flytte for seg selv? Vi har skrevet en liste med åtte tips som du kan lese her!

 

 

)