Vi gir deg 8 tips til hvordan du utnytter de siste ukene før eksamen.

8 tips til å overleve skippertaksfellen

Det nærmer seg eksamen og lesingen har kanskje ikke gått som planlagt? Det eneste som kan redde eksamenskarakteren din er et skippertak, men ikke få panikk. Børst støvet av pensumbøkene og følg våre 8 tips til hvordan du utnytter de siste ukene før eksamen til det fulle.

1. Vær målrettet

Bit tennene sammen – det ingen måte å ta igjen tapt tid på, men det er utrolig hva du kan lære deg i et fag hvis du jobber under full konsentrasjon i et par uker.

2. Lag en plan

Lag en plan over hva du skal lese og når du skal ha fullført det. For å huske det du leser kan du bruke "stable"metoden, som du kan lese om her

3. Finn gamle eksamensoppgaver

Forsøk å besvar gamle eksamensoppgaver, og sjekk sensorveiledningen etterpå for å få en forståelse for hva det er forventet at du skal kunne. Tenk over det du leser med spørsmål som «Forstår jeg dette?» eller «Hva handlet dette egentlig om?»

4. Finn kunnskapshullene

Se på kursbeskrivelsen og fremdriftsplanen for å få en oversikt over emnene. Du rekker ikke å lese hele pensum, så plukk ut det viktigste. Er det enkelte emner du ikke kan noe om burde du lese om disse først. Se på gamle notater du har tatt fra det du har lest til nå i pensum, fra forelesning og powerpoints fra tidligere forelesninger.

5. Bruk riktig studieteknikk

Lærer du best ved å streke under i bøkene, bruke flashcards, fargekoder eller tankekart? Bruk metodene som fungerer for deg.

6. Skriv korte oppsummeringer

Ved å skrive egne sammendrag fra det du har lest er det lettere å forstå begreper og meninger med teksten, fordi du har forklart det med egne ord. 

7. Bruk dine medelever

Lag en kollokviegruppe og prat høyt om det dere har lest. Du husker alltid bedre hvis du samarbeider med andre. Samle en gruppe med folk som har samme ambisjoner som deg selv, og styr unna de som heller prater om "Skam" enn skole.

8. Gå på forelesning

Foreleser tar opp viktige temaer i den siste forelesningen før eksamen. Selv om du er stresset på grunn av alt du burde ha gjort, bør du ikke skulke den siste forelesningen. Husk at foreleser ønsker at studentene skal gjøre det bra, så legg merke til hva slags temaer som legges vekt på, og hva som ikke nevnes.


Bruk de siste dagene før eksamen kun til repetering. Legg deg tidlig kvelden før, og ta med næringsrik mat på eksamensdagen. Lykke til!

 

Se hvordan du kan unngå å havne i skippertaksfellen til neste semester her!

)