Når du fortsatt er student eller nyutdannet, kan jobbsøking være både spennende og utfordrende. Les tips om hvordan du skriver en vellykket jobbsøknad!

Å skrive jobbsøknad som student

Når du fortsatt er student eller nyutdannet, kan det å søke jobb være både spennende og utfordrende. Sannsynligvis har du ikke mye arbeidserfaring å vise til enda og konkurransen kan være tøff. Derfor er en profesjonell jobbsøknad som fanger oppmerksomheten det viktigste verktøyet du har for å lande en jobb som student.

Selv om du ikke har opparbeidet deg mye arbeidserfaring, har du mye verdi for en potensiell arbeidsgiver gjennom erfaringer og ferdigheter du har fra studiene dine. Jobbsøknaden din er en gylden mulighet til å fremheve dette! Når du er student uten en utfyllende ansettelseshistorikk, har du også plass til å trekke frem utenomfaglige aktiviteter eller frivillig engasjement som demonstrerer din kompetanse. Hvordan du fremhever dine mest relevante ferdigheter og egenskaper, og forankrer disse i konkrete erfaringer og prestasjoner, er nøkkelen til å imponere potensielle arbeidsgivere og bli innkalt til et intervju.

Hva er en jobbsøknad?

En jobbsøknad består av en CV og et søknadsbrev, og sammen skal disse dokumentene overbevise en arbeidsgiver om at du er den rette kandidaten for jobben du søker på. CVen gir et overblikk over bakgrunnen din og hva du er i stand til å gjøre, ved å liste opp utdannelse, arbeidserfaring, ferdigheter og personlige egenskaper. Søknadsbrevet ditt tar utgangspunkt i CVen din og er en mulighet til å presentere deg selv på en mer personlig måte. Ved å fortelle om din interesse for stillingen, legger du vekt på motivasjonen din for å søke, samtidig som du beskriver din verdi for arbeidsgiveren. Både CVen og søknadsbrevet bør tilpasses til hver enkelt jobbsøknad og skal være i samsvar med hverandre, slik at de utgjør en helhetlig søknad.

CV for studenter

En god CV gir arbeidsgivere en rask oversikt over dine profesjonelle evner og egenskaper. Start med en kort profiltekst som oppsummerer dine kvalifikasjoner og gir arbeidsgiveren en idé om hva du har å tilby, spesielt hvis du har lite eller ingen arbeidserfaring. Beskriv akademiske prestasjoner og relevante ferdigheter og egenskaper i egne avsnitt, og inkluder deltidsjobber, sommerjobber, praksisplasser og frivillige aktiviteter. Dette vil gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av din personlighet, lederskapsevner, teamarbeid og organisatoriske ferdigheter. Bruk overskrifter og punktlister for å gjøre CVen lett å lese, og tilpass den til stillingen ved å inkludere relevante ferdigheter nevnt i stillingsannonsen.

Søknadsbrev for studenter

Når du skriver et søknadsbrev, er det viktig å ha en god innledning som fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet. Start med å nevne stillingen du søker på, og hvor du hørte om jobben. Deretter kan du introdusere deg selv kort og nevne hva som motiverte deg til å søke på stillingen. I hoveddelen av brevet fokuserer du på å overbevise arbeidsgiveren om hvorfor du er den beste kandidaten for jobben. Beskriv relevant erfaring og utdanning, og hvordan dine ferdigheter og egenskaper passer inn i jobbkravene som er nevnt i stillingsannonsen. Dette kan inkludere eksempler fra tidligere jobber eller prosjekter som viser din kompetanse og evne til å takle utfordringer. Avslutningsvis bør du oppsummere hvorfor du er interessert i stillingen og hva du kan tilby til selskapet. Takk arbeidsgiveren for at de tok seg tid til å lese søknaden din, og gi klart uttrykk for at du ser frem til å høre tilbake fra dem. Husk å være profesjonell og høflig i tonefallet gjennom hele brevet.

Jobbsøknad-mal for studenter

For å skape et godt førsteinntrykk med jobbsøknaden din er det viktig å velge riktig format og oppsett. Det er avgjørende at søknaden din er visuelt behagelig og lett å lese, samtidig som den gir all relevant informasjon på en strukturert og oversiktlig måte. Start med å velge en mal som passer til jobben du søker på. For studenter er en enkel mal et bra alternativ, siden det passer godt for en ung person med mindre arbeidserfaring. Med en flott mal og et gjennomtenkt design kan du øke sjansene dine for å bli lagt merke til. Bruk av jobbsøknad-maler kan gi deg flere fordeler. Du vil få nyttig innsikt i all nødvendig informasjon som må føres inn i søknaden din, inkludert dine kvalifikasjoner, erfaringer og utdanning. Ikke minst vil du enkelt oppnå et profesjonelt og oversiktlig CV og søknadsbrev som er tilpasset arbeidsmarkedet. Tilpass malen til den aktuelle stillingen for å vise deg fra din beste side.

writing job application as a student

Tips for din jobbsøknad som student

Som student er det viktig å forstå at dine sjanser for å lande en jobb handler om hvordan du bruker de erfaringene du har, enten det er fra utdanning eller utenomfaglige aktiviteter, til å vise hvem du er og hva du kan. Ved å utforme CVen og søknadsbrevet på en oversiktlig og leservennlig måte, kan du skille deg ut av mengden av søkere og gjøre et varig inntrykk på arbeidsgivere. Følg disse tre tipsene for å kvalitetssikre jobbsøknaden din og øke sjansene dine for å bli innkalt til et intervju:

1. Gjør research før du søker: En overbevisende jobbsøknad skal vekke interesse hos arbeidsgiveren og vise at du er en god kandidat til stillingen. Du bør derfor være nøye med å tilpasse brevet til stillingsannonsen og selskapet du søker hos. Dette betyr at du bør undersøke selskapet og deres verdier på forhånd.  

2. Bruk en jobbsøknad-mal: For å spare tid og sikre deg at du presenterer deg på best mulig måte, er det en god idé å ta i bruk en jobbsøknad-mal som er ferdigstilt. Dette gjør det enkelt å tilpasse søknaden din til hver stilling, slik at du kan lage flere søknader på en gang og øke sjansen til å lande en jobb som student.

3. Korrekturles før du sender søknaden: Til slutt er det viktig å huske på at du alltid bør dobbeltsjekke søknadsbrevet før du sender det av gårde. Sørg for at det ikke er noen stavefeil eller grammatiske feil, og at alle opplysninger er korrekte. Hvis du har mulighet, kan du be noen om å lese gjennom brevet før du sender det, for å få et ekstra par øyne til å sjekke kvaliteten på søknaden din.

)