Ender du ofte opp med å ta et skikkelig skippertak rett før eksamen og stresser for å komme seg igjennom pensum? For å unngå at denne situasjonen oppstår har vi skrevet ned noen tips til hvordan opprettholde gode studievaner igjennom hele semesteret.

10 tips til gode studievaner og eksamen

I starten av semesteret er man ofte motivert til å ta fatt på et nytt skoleår og har intensjonen av å lese og ta notater underveis i studieløpet for å ha god til og forberede seg til eksamen. Men det som ofte skjer er at man ender opp med å ta et skikkelig skippertak rett før eksamen og stresser for å komme seg igjennom pensum. For å forhindre at denne situasjonen oppstår har vi skrevet ned noen tips til hvordan opprettholde gode studievaner igjennom hele semesteret.

10 tips til gode studievaner og eksamen

1. Bruk læringsmålene som er oppført på studiet som en guide for å planlegge lesingen

Før du setter i gang med lesingen, ta en kikk på læringsmålene for faget. Sjekk opp hvor lange kapittlene er og sett opp en realistisk liste over hvor mye du kan lese hver dag.  I tllegg til dette er lurt å få med seg introduksjonen av kapittlene for å få en generell oversikt over innholdet. De konkluderende kapitlene kan gjerne gi deg noen hovedpoenger som hjelper til forståelsen av faget du studerer.

2. Bruk medstudentene dine, lag kollokvigrupper

En effektiv måte å lære på er å bruke medstudentene sine i kollokvigrupper, hvor dere kan lære av hverandre og fordele pensum. Dette er lønnsomt i og med at de tingene du er usikker på gjelder stort sett flere og mest sannsynlig er det andre i gruppen som er sterk på den delen og kan hjelpe til, og motsatt der du er sterk faglig. Snakke sammen, spør hverandre spørmål, løs oppgaver og ønsk hverandre suksess på eksamen.

3. Få en generell forståelse av  faget

Forelesere vil gjerne at du skal ha en generell kompetanse av faget, men når eksamen nærmer seg og stresse stiger kan det være vanskelig å plukke ut de mest relevante poengene.  Her kan det være nyttig og se hva som er fokusert mest på i forelsninger, hva sier introduksjonen og konklusjonen til faget, samt læremålene.

4. Vit hva du skal igjennom

Vanligvis har man tilgang på tidligere eksamensoppgaver og dette kan være svært nyttig for å få den oversikten over hovedessensen i faget. Ofte har de tidligere eksamensoppgavene også en sensorveiledning, hvor foreleser har skrevet svar på spørsmålene slik at du kan få en ide av hva som skal svarer og kan trekkes inn på hver oppgave. Forelesere er gjerne tilgjengelig for spørsmål hvis du har det og tidligere studenter hjelper deg mest sannsynlig med å trekke ut hva som er viktig.

5. Lag liste med nøkkelbegreper/elementer

Skumlese igjennom pensum rett før eksamen er ikke særlig lurt, og du vil mest sannsynlig ikke lære så mye av det.  Lag derfor en liste av hovedpoengene i hver bok og fokuser på disse. Disse kan du bruke rett før eksamen starter også som en lett og oversiktlig påminnelse av hva du har lest på tidligere. Det er viktig å huske på at du vil ikke huske alt, og det kan derfor være smart med en oversikt over hovedessensen i boken som repitisjon.

6. Lag en visuell oversikt

Visuelle notater er ikke for alle, men om du aldri har prøvd eller om allerede vet at du synes det er lettere å huske visuelle notater er det en god løsning. Et tankekart kan hjelpe deg å fokusere på hovedpoenger, og få en enkel oversikt av pensum. Bruk gjerne farger, symboler og tegninger for å separere kategorier og emner, i og med at hjernen husker dette bedre enn tekst.

7. Fortell deg selv at du vil klare dette! Oppmuntre deg selv

Det er ikke tiden for panikk! Fortell deg selv at du vil bestå eksamen og oppmuntre deg selv til å gjøre så godt du kan. Ikke bruk energien din på å bekymre deg og stresse over hvor lite du kan og at du ikke har lest alt du skulle eller startet tidligere. Du kan ikke gå tilbake i tid og må fookusere på hvordan situasjonen er her og nå.

8. Stress ned

Når eksamen endelig er her er det viktig å ikke stresse i og med at dette kan føre til at du glemmer kunnskaper du har tilegnet deg. Det er derfor viktig å lese godt igjennom spørsmålene, ta notater under hvert spørsmål på hva du ved første øyenkast tenker kan være relevant og så starter du med de spørsmålene du vet du kan svare på. Det er ingen vits å bli stående på et spørsmål hvor du er helt blank, og kaste bort tid på den. Ta den når de du kan er besvart.  Stort sett vil du komme på mer etter hvert som du skriver oppgaven.

9. Ta det rolig dagen før eksamen

Skippertak før eksamen er veldig vanlig, men det vil gjerne kun gi deg ståkarakter eller kanskje også stryk. For å unngå å være veldig stresset og trøtt på eksamensdagen er det lurt å bruke dagen før eksamen på lett lesning, repitisjon osv.  Få frisk luft, spis ordentlig mat og nok søvn er vesentlig for å prestere opptimalt på eksamen. Noen foretrekker å ikke lese så mye i det hele tatt dagen før eksamen, og bare ta det rolig – kanskje fungerer dette for deg også?

10. Ta avbrekk fra lesingen

Gjennom hele eksamensperioden er det viktig å klarne hodet og ta et avbrekk fra lesingen. Trening, film, gå en tur, god natt søvn, være med venner eller bare slappe av er eksempler på ting som kan gjøre at du kobler av og får et avbrekk fra stresset og lesingen. Hjernen prosesserer informasjonen du har tilegnet deg selv etter du har lest informasjonen og det er derfor viktig å vile så du er klar for å ta i mot mer informasjon neste dag. Dette vil minske stressnivået ditt, samt at du vil huske mer av det du leser

)