Skal du lykkes med målene dine, må du gjøre mer enn å møte opp i timene. Les ISIC sine tips til hvordan du kan forbedre dine studieferdigheter!

Studieferdigheter og evner

Studentlivet er en herlig opplevelse – fordyp deg i det du er mest interessert i og bli motivert til lære nye ting og oppleve noe nytt.  Studentlivet kan på den andre siden være slitsomt og stressende av og til, og det kan være vanskelig å finne den rette balansen som gjør denne perioden menigsfull. I kulissene av gode resultater ligger evnen til å inkorporere gode studieteknikker som gjør hverdagen litt enklere. Med ferdigheter og evner mener vi å finne balansen mellom det å studere, det sosiale, miljø og helse.

Du kan forbedre studieferdighetene dine ved å følge med på hvilke måter du lærer best og hvilke rutiner som passer for deg. Du kommer til å lære nye ting hele livet, og jo fortere du klarer å finne gode studieteknikker som passer for deg, jo enklere blir det å lære nye ting. I denne artikkelen har vi samlet noen tips og triks for deg, slik at du kan finne din måte å studere på. Anbefaller at du leser igjennom og prøver ut et par av triksene.

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Utfordre deg selv

Utsettelser og ignorere studiene er et vanlig hinder for enhver student reise. Det er fristene å droppe å lese hvis det for eksempel er fint vær ute,  er mye sosialt som skjer rundt deg eller du bare har lyst til å se serier/filmer i stedet. Det er like mange grunner til å utsette lesingen som det er studenter. Noen ganger utsetter du lesingen fordi du er for stresset og tanken på å sette seg ned å ta inn over deg hvor mye du må lese og gjøre er overveldene.  Utsettelser fører gjerne til skippertak og du ender opp med å lese til langt på natt, som igjen kan føre til karakterer du ikke er like fornøyd med. Dette kan til og med få den beste studenten til å miste motivasjonen. Hvis du begynner å merke at studiene dine kommer i annen rekke på grunn av stress og angst, er det viktig å spørre om hjelp fra foreleser eller en rådgiver  på skolen. De fleste skolene tilbyr kurs og grupper som kan hjelpe med motivasjonen og lære deg bedre studieteknikker, i tillegg til å håndtere stress.

Hvis du undervurderer dine egne ferdigheter og evne til å studere, er det vanskelig å holde motivasjonen oppe til å sette seg ned å lese i lengre perioder. Her er noen tips til hvordan du kan forbedre dine studievaner:

Vær proaktiv med stuidene dine. Ingen kan tvinge deg til å studere, det er kun deg selv som kan gjøre jobben for at du skal kunne tilegne deg de kunnskapene og ferdighetene som trengs. Du må presse deg selv, og dedikasjon er viktigere en motivasjon.

Tro på deg selv er utrolig vikitg i en læringsprosess. En god karakter kan øke selvtilliten din, men en dårlig karakter kan gjøre at du føler deg dårlig. Det å bygge en langvarig selvtillit og selvfølelse er vankelig, men det vil hjelpe deg på veien. Hvis du lærer deg noe veldig godt en gang, så kan dette bidra til å styrke selvtilitten din i og med at det er lettere  å tro på egne evner og ferdigheter når man lykkes kontra når nedelagene kommer. Derfor er det vikitg å ta med seg de vellykkede erfaringene inn i en vanskeligere situasjon for å skjønne at du klarer det her og prøver på nytt! Vis deg selv hva du er god for, for du klarer det du vil.

Du er ansvarlig for egen læring. Lag en plan i starten av semesteret på hvordan du skal komme igjennom pensum, strukturer din egen hverdag på en realistisk måte.  Ha god tid på oppgaver som skal leveres og eksamner, og prøv å unngå skippertak rett før en frist.

Slutt med multitasking. Selv om multitasking går ann med husarbeid og i hverdagslivet generelt, passer det dårlig når du studerer. Dette fordi jo fler distraksjoner som er rundt deg, så mindre husker du i og med at studiene ikke har ditt fulle fokus.  Derfor er det viktig å finne en plass hvor det er minst mulig distraksjoner, legge bort mobil og fokusere på arbeidet som skal gjøres. Fokusere lenge og hardt kan være utfordrende,  for uansett hvor mange tiltak vi gjør for å ikke bli distrahert så kan faktorer utenfra bidra til at man mister fokus. Det er mange  måter man kan prøve å holde seg fokusert på, for eksempel musikk, eller app på mobilen som hindrer deg i å oppdatere deg på omverdenen mens du studerer (prøv Forest...) 

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Varier studiemåter

Hvis det er noe i en forelesning du ikke forstår eller du ikke fikk med deg alt, del det opp og gå igjennom et tema av gangen. Det å  spørre seg  «hvorfor?» er en god måte å få i gang tankene på. Still deg selv spørsmål og utfordre deg selv ved å komme med utvidende svar. På denne måten vil hjernen din være i riktig modus når du studerer og du vil lære mer. Det å sammenligne scenarioene med hverdagslivet er også en god måte å huske ting på og prøvd konseptet i praksis. Det er lettere å lære nye ting når man praktiserer det, enn ved å lese teorien.

Kombiner forskjellige kilder av informasjon. Ofte har du fagbøker, notater fra forelesning, diverse informasjon som er delt ut i timene, informasjon fra internett som du skal lese på før en eksamen, og det kan være vanskelig å se sammenhengen mellom alt stoffet du skal igjennom. Derfor er det lurt å sammenligne hovedpoengene i fagbøkene og annen informasjonen som du har tilgjengelig slik at du kan få en oversikt over hva som er viktigst å lære seg.

Bruk fantasien! Når du setter deg ned for å studere er det lett at tankene flyter over i noe annet enn det du faktisk leser om. Hvis noe du leser får deg til å tenke på noe annet (fagrelatert) er det en bra ting, siden det gjør det lettere å lære.  Vandrer tankene mot uvesentlige ting, må du stoppe den tankerekken og komme tilbake til bøkene.

Det er foreleserens jobb å guide deg igjennom studiet og gjøre det meningsfult for studentene, selv om det er deg selv som har ansvaret for at du lærer noe og møter opp til timene. Foreleserne er eksperter på det de lærer bort og det er derfor viktig å følge med på hva de fokuserer på i timene og hva de ikke bruker så mye tid på. Dette kan være en god måte å se hva som er viktig å fokusere på i egenstudien.

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen


Øv og studer med venner og medstudenter som støtter deg og hjelper deg når du sliter. Skriv oppgaver sammen, gjør øvingsoppgaver sammen og sammenlign svar – de husker kanskje noe du har glemt og motsatt.  Gå igjennom pensum sammen og hjelp hverandre forstå essensen i emnet, lær hverandre og fordel oppgaverne mellom dere. Dette kan skape diskusjoner, og man kan finne andre perspektiver og drøfte teorien med gode eksempler.

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Hva fungerer for deg? Skrive notater, lese høyt, lær bort til andre… det er mange måter å huske det du leser. Alle lærer på forskjellige måter, i og med at vi har forskjellige forutsetninger, ferdigheter, evner og kunnskaper fra før. Noen lærer ved å høre på andre, noen liker  å skrive notater, noen leser og understreker hovedpoengene og andre bruker visuelle teknikker. Sett bort i fra dette, llærer de fleste av oss best når vi ser en mening i det vi studerer.

Bygg integritet. Hvis du føler at notatene og forelesningene er ustrukturerte og vanskelig å se essensen, ikke bekymre deg! Skumles notatene dine og organiser dem på en måte som gir mening for deg, og bruk teknikken du lærer best av.  

Øv, øv, øv. Hvis du noen gang har sunget i kor, hatt en danseforestilling, spilt et instrument, så vet du at det krever mye trening og øvelse på å få til ønsket resultat. Det er derfor ikke realistisk å tenke at man skal lese pensum en gang og kunne alt. Muntlig og skriftlig eksamen krever prestasjon og det er nødvendig å øve. Les høyt, skriv ned øvelsesspørsmål – hva enn som hjelper deg å forbrede deg til eksamen.

Gi hjernen din hint. Når vi er stresset og nervøse er det vanlig at hukommelsen svikter. Hjernteppe er en reel ting som skjer i situasjoner som fore eksempel eksamen. Les spørsmålet nøye og begynn å skriv ned punkter du tenker kan være relevante, og om du ikke husker hovedpunktene, så skriv ned det du kommer på. Når tankene er satt i gang, er det lettere å komme på hovedpoengne. Hva har du lest?  Tenkte du på noe spesielt når du leste om et tema? Dette kan hjelpe deg å se teksten og huske mer.  

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Studier og fritid

Ta pause rog slapp av.  Det er ekstremt vikitg å ta pauser når du studerer. Reis deg opp, gå litt, ta en liten lur eller tegn – gjør noe som virkelig vil gi hjernen din en pause. Noen har behov for flere og lengre pauser enn andre, men generelt vil dette øke konsentrasjonen din i de periodene du studerer, som er mer effektivt. Det er vikitg at du ikke lar det bli en unnskyldning for å ikke studere, balanse er nøkkelen. 15-20 minutter er perfekt som pause, før du starter opp igjen med litt mer energi og fokus.

Søvn er ekstremt viktig. Få nok søvn og unngå sene kvelder og lese til langt på natt. Når du er ferdig med å lese for dagen kan du gå deg en tur, være med venner eller fokuser på en hobby du har. Dette for å få tankene over på noe annet, og vil du ha en liten reppitisjon er det lurt å lese igjennom notatene dine før du legger deg slik at informasjonen blir prosessert mens du sover.

Trening og aktivitet. Det å være i regelmessig aktivitet er med på å påvirke helsen din, søvnkvalitet, energinivået ditt på en positiv måte. Alle disse er essensielle faktorer for en god studiehverdag. Treningne trenger ikke ha høy intensitet, men en rolig gåtur, sykle til skolen er også effektivt.

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Hobbyer og ferdighetene de lærer deg. Hobbyer kan være en stor del av det å koble av fra studiene og det gir ny energi å gjennomføre aktiviteter du liker å gjøre. Hobbyer har mange fordeler, lærer deg om forpliktelse, samarbeid og utholdenhet – noe som er viktig for en studenthverdag også.  Problemløsing eller strategisk tenkning kan være nødvendig i den hobbyen du driver med, og dette kommer godt med som student.

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Hva gir dette meg?

Finn en mening i alle emnene/temaene du studerer. Selv om enkelte emner kan være kronglete og du har en følelse av at det er unødvendig, prøv å tenk hva som er nyttig med det og hvorfor dette kan hjelpe deg videre i livet. Meningen du finner med temaet trenger ikke være direkte knyttet til tema, men det kan å være at du har funnet en god måte å komme deg igjennom det. Hvis dette er vanskelig, prøv å sett tema i et større perspektiv – se på verdensbildet, hvorfor er det viktig?

Karakterer er ikke alt, men det kan være en viktig motivator og det kan virkelig ødelgge om du får en dårligere karakter enn det du føler du fortjener. I stedet for å gi opp eller bli sint, ta en god kikk på svarene dine og på studierutinene dine. Har du gjort ditt beste og lagt ned mye arbeid før eksamen, kan du ikke gjøre noe mer. Skjer dette gjentatte ganger, er det muligheter for å endre studieteknikk for å se om det hjelper deg å huske fagstoffet. karakteren forteller om dine ferdigheter og evne i faget, og ingen husker alt og er ikke like gode i alle fag. Forhør deg med medstudenter og det er også ofte mulig å spørre om begrunnelse til at du har fått karaktren du har fått, og ofte kan dette være med på å roe deg ned fordi du skjønner mer hvorfor det ble den karakteren.

Kilder:

Thinker Academy - 21 Study Tips: The Strategies that set top students apart

GoConqr: 10 Good Habits for Students

GoConqr: 12 Study Tips to Improve Your Learning in 2018

Times Higher Education: Five tips to make the most of your university experience

Thinker Academy: 5 Study Skills to Accelerate Your Learning

 

)