7 tips til hvordan du kan forbedre dine studierutiner.

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen

Med veloverstått ferie og et nytt semester i gang, hvordan er dine studierutiner? Ved å begynne tidlig kan du kontrollere fokuset ditt og jobbe målrettet, uten å nødvendigvis bruke mer tid på lesing. Her er 7 tips for å unngå skippertaket før eksamen!

1. Skaff deg en oversikt over pensum

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen- Skaff deg en oversikt over pensum

Bla gjennom læreboken. Når du har fått et helhetsbilde over læreboka ved å studere innholdsfortegnelsen og kapittelinndelingen er det lettere å sette opp ukeplaner, månedsplaner osv. Du lærer stoffet raskere og mer effektivt hvis du ser hvor det hører hjemme i det store helhetsbildet. Se på gamle eksamensoppgaver for å få en ide om hva du kan forvente og hvilke deler av pensum det legges størst vekt på.

2. Finn motivasjonen

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Finn motivasjonen når du studerer

Når du ikke har motivasjon til å lese sier du kanskje til deg selv «dette orker jeg ikke» eller «dette er for vanskelig». Da blir det selvsagt også slik! Det er unødvendig å kaste bort tid på å klage over alt du må gjøre, for det må bli gjort uansett. Få det overstått og bruk tiden du hadde satt av til å klage på noe morsomt i stedet! Lag en liste over dagens arbeidsoppgaver slik at du kan krysse av når de er gjennomført, og gi deg selv en velfortjent klapp på skulderen. Når du er ferdig med ukens oppgaver, gi deg selv en belønning. Gå på kino og se den nye filmen alle snakker om, eller sett på et velfortjent Netflix maraton.

3. Unngå sommel og distraksjoner

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Unngå sommel og distraksjoner når du studerer

For å unngå å kaste bort tid, finn ut hvilke steder du er mest fokusert, og hvor du er mest distrahert. Husk at det som fungerer for en annen person ikke alltid vil fungere for deg. For enkelte kan studiegrupper være en produktiv form for å jobbe med oppgaver, for andre kan det begrense yteevnen. Ta deg tid til å planlegge studiehverdagen din på en realistisk og gjennomførbar måte.

4. Skill mellom «skole» og fritid

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Skill mellom skole og fritid

Det er lett å la lærebøkene ligge fremme godt synlige på stuebordet, og dermed hele tiden gå rundt med dårlig samvittighet for at du ikke leser. Det er viktig å kunne skille mellom når man skal bruke tid på skole og når man har fritid. Det er bedre å sitte et par timer konsentrert på lesesalen, og deretter ta fri resten av dagen, enn å tilbringe hele dagen på skolen og lese litt innimellom. Konsentrer deg om skolearbeidet som om det var jobben din, og når da jobbdagen er over kan du med god samvittighet ta fri resten av dagen.

5. Lær deg notatteknikker

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Lær deg notatteknikker

Husk å skriv ned notater fra pensum underveis. Slik gjør du deg selv en tjeneste til eksamenstiden da det er lettere å gå tilbake for å repetere. Bruk Post-its med de viktigste punktene, og klistre de fast til den siden de tilhører. Slik får du en oversikt over hovedpoenget i teksten når du senere skal lese til eksamen. Still spørsmål til teksten, som hva er det viktigste i dette kapittelet? Hva er forfatterens hovedargumentasjon? Slik kan du forsikre deg om at du har lært deg teksten, og dette er også spørsmål som kan dukke opp på eksamen. Noter ned svarene dine, og marker hovedpoengene i læreboken med markeringstusj.

6. Lær deg heller litt om mye, fremfor mye om litt

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Lær deg heller litt om mye, fremfor mye om litt

Det kan være vanskelig å vite hva du bør prioritere når du har liten tid. Erfaringsmessig har det lønt seg å heller lære seg litt om mye, enn å bare fokusere på deler av pensum for å få en dypere forståelse. Eksamen vil dekke flere ulike temaer, og det er lett å være uheldig med eksamensspørsmålene. Det vil mange ganger gi bedre uttelling om du kan svare litt på alle temaene, i stedet for å levere en eksamen med flere blanke spørsmål.

7. Husk å ta pauser, vær i bevegelse og få frisk luft!

God studieteknikk: Unngå skippertak før eksamen - Husk å ta pauser, vær i bevegelse og få frisk luft

Det kan være lett å komme inn i dårlige vaner i en travel studietid. Særlig i eksamenstiden blir gjerne kostholdet mer ensformig, og du sitter antageligvis mye mer inne og leser. Da kan selv små pauser på 5-10 minutter kan gjøre underverker for lesingen din. Ta deg tid til å planlegge gode måltider, og sett av noen timer i uken til trening. Slik vil du bli mer effektiv og hjernen vil bli mer våken. Jobb godt med de oppgavene du har i den tiden du har satt av til lesing. Slik unngår du å bli stresset og du kan ta pauser med god samvittighet!

 

Viktigst av alt er det å ha tro på deg selv. Du kan tro at du kan og du kan tro at du ikke kan, i begge tilfeller har du rett! Så hva venter du på? Kom i gang nå!

 

 

)