ISIC-kortet gir deg studentrabatt på reiser med Ruter!

Studentrabatt på reiser med Ruter

ISIC-kort gir deg studentrabatt på reiser med Ruter. Studentrabatten gjelder for deg som er under 30 år og studerer fulltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi eller tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiseres til støtte gjennom Lånekassen. Ordningen gjelder også Norske studenter i utlandet. Studentrabatt gis også til lærlinger og lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringsloven kapittel 4.

Merk: Studenten må kunne fremlegge bevis på betalt semesteravgift. Studiebevis for vårsemesteret gjelder til og med august, og høstsemesteret ut januar. For deg som avslutter studiet betyr det at siste dato for aktivering av ny studentbillett er henholdsvis 31. juli og 31. desember.

Se priser for Ruters månedskort for studenter her!